Disclaimer

De website www.promothing.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van Promothing B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan op te slaan, te kopiëren of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promothing B.V.

Aan de op deze website getoonde informatie wordt voortdurend met zorg en aandacht toevoegingen en aanpassingen verricht door Promothing B.V. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle getoonde afbeeldingen op de website zijn louter ter illustratie. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Promothing B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de informatie, de afbeeldingen en prijzen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website bevat links en hyperlinks die leiden naar andere websites, welke geen eigendom zijn van Promothing B.V. en ook niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn puur en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Promothing B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Promothing B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

15 jaar ervaring
Gratis verzending vanaf € 250,-
Laagste prijs garantie
Alleen topproducten